Instrucțiuni pentru redactarea rezumatelor

 • Rezumatul va fi redactat în limba română și limba engleză.
 • Editarea se va realiza într-un fişier Word, font Times New Roman, mărimea de 11, spațierea la un rând.
 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 200 de caractere inclusiv spațiile.
 • Numele autorilor complet pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori 
 • Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte  (maxim 2000 de caractere, neincluzând titlul, autorii și afilierea) cuprinzând obligatoriu:
  • Introducere
  • Material și metodă
  • Rezultate
  • Concluzii
 • Nu se acceptă tabele, grafice și fotografii în rezumat.
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie.
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
 • Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

Rezumatele vor fi trimise online până la data de 1 Septembrie 2024

Descărcați template-ul pentru prezentări orale.

Descărcați template-ul pentru prezentări orale.

Descărcați și completați template-ul pentru prezentări orale. Aveți nevoie de aplicația PowerPoint.
Descarcă

Descărcați template-ul pentru E-Poster

Descărcați template-ul pentru E-POSTER

Descărcați și completați template-ul pentru E-Poster. Aveți nevoie de aplicația PowerPoint.
Descarcă
X